Privacyverklaring

Care1 B.V., gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Care1 B.V.
Transistorstraat 7
1322 CJ Almere
Info@care1.nl
www.care1.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Care1 B.V. verwerkt persoonsgegevens bij het registeren op het kennisnetwerk zelf. Een overzicht van de gegevens die de software (phpBB) automatisch verzamelt bij het gebruik en registreren.

  • Gebruikersnaam
  • Naam (voor- en achternaam)
  • E-mailadres
  • IP-adres(sen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Care1 B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als geregistreerde gebruikers voor de volgende doeleinden

  • Als u een verzoek doet voor een nieuw wachtwoord of in het uitzonderlijke geval dat het kennisnetwerkbeheer contact met u moet opnemen.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Care1 B.V. analyseert het gedrag van bezoekers om daarmee de website te kunnen verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het kennisnetwerk neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Care1 B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Care1 B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Care1.nl maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat waarmee u het kennisnetwerk kunt bezoeken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care1 B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen via uw profiel of via info@care1.nl. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen naar dit adres. Wij verzoeken u wel uw verzoek zo duidelijk mogelijk te maken. Indien nodig kunnen wij vragen om extra verificatie om te controleren of u diegene bent die het verzoek doet. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Care1 B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Care1 B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een beheerder via info@care1.nl.