Care1 Kennisnetwerk Huisregels

Care1 B.V. biedt op care1.nl een kennisnetwerk aan. In de eerste plaats is het kennisnetwerk een plek voor jou, waar je in dialoog kunt gaan met andere specialisten over casuïstiek, diagnostiek en alle gerelateerde onderwerpen. Care1 vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Care1 huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden:

Algemeen gedrag

 • Als deelnemer aan het kennisnetwerk dien je je te houden aan de huisregels van het kennisnetwerk
 • Je mag maar onder één gebruikersnaam actief zijn
 • Je gebruikersnaam, foto en/of handtekening mag door anderen niet als schokkend worden ervaren
 • Het kennisnetwerk is niet bedoeld voor uitgebreide persoonlijke correspondentie, reclame of werving
 • Als gebruiker van het kennisnetwerk dien je andere kennisnetwerkgebruikers te respecteren

De beheerder
Het kennisnetwerk wordt beheerd door Care1.nl en haar moderators, hierna te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie
Om te kunnen reageren op onderwerpen op het kennisnetwerk, moet je je registreren. Om je te registreren op Care1.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van Care1.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen.

Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen.

Belangrijk bij het plaatsen van een bericht

 • Plaats je bericht bij het juiste onderwerp (de berichten kunnen verplaatst worden door de beheerder)
 • Let op de relevantie van je bericht. Berichten die geen toegevoegde waarde hebben kunnen worden verwijderd
 • Voorkom dubbele berichten. Controleer of de vraag al eerder gesteld is
 • Geef je bericht altijd een duidelijke titel mee
 • Plaats je bericht maar op een plek binnen het kennisnetwerk
 • Vermijd het gebruik van hoofdletters (=schreeuwen) en een overload aan uitroeptekens om dingen duidelijk te maken. Houd het beschaafd
 • Vermijd een lawine aan berichten met korte opmerkingen zoals bij een chat. Zet zoveel mogelijk informatie in je bericht. Je kunt deze namelijk altijd nog bewerken als je iets vergeten bent

Wat is niet toegestaan op het kennisnetwerk?

 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig,  krenkend, vulgair, tot haat aanzet, obsceen, beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero / homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer of goede naam aantast.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
 • Reclame maken, kennisnetwerkleden werven naar andere fora of social media groepen, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op Care1.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken / te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en / of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban.

Alleen op deze manier kunnen we er een succesvol kennisnetwerk van maken, bedankt!